ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΑΟΛΙΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΣΑΟΛΙΝ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ